Bravidas kreditbetyg uppgraderas

Moody’s har den 25 augusti uppgraderat Bravida Holdings kreditbetyg till B1 från B2. Moody’s har också uppgraderat kreditbetyget på seniora säkerställda obligationer med förfall 2019 till B1 från B2 och kreditbetyget på Bravidas seniora revolverande kreditfacilitet med förfall 2019 till Ba1 från Ba2. Ratingutsikterna är stabila.

Pressmeddelande

Ratingförändringen är ett resultat av den översyn för uppgradering som inleddes den 16 juni 2015 efter det att Moody’s meddelade en reviderad metod för bedömning av operationell leasing. Det ändrade kreditbetyget är även en konsekvens av Moody’s genomgång av den senaste utvecklingen och utsikterna för Bravidas verksamhet.

Länk till Moody’s pressmeddelande:
https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Bravidas-CFR-to-B1-from-B2-outlook-stable--PR_332471 

För mer information, vänligen kontakta:
Nils-Johan Andersson, CFO. Tfn +46 8 695 20 00