Bravidas rapport för tredje kvartalet 2015 presenteras den 26 november

Bravidas rapport kommer att offentliggöras klockan 07:30 den 26 november.  

Pressmeddelande

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 10.00. Rapporten presenteras av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Webcast länk:
http://edge.media-server.com/m/p/opo48jtv

Telefonnummer deltagare:
SE: +46 8 5055 6474
UK: +44 20 3364 5374
US: +1 855 753 2230

Delårsrapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på bravidagroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, CFO. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]