Nytt samarbetsavtal mellan Bravida och Grohe

Pressmeddelande

Bravida har tecknat ett samarbetsavtal med Grohe avseende garantiservice på hela Grohes produktsortiment samt för installationer av kolsyremaskinen Grohe Blue. Avtalet undertecknades i mars och börjar att gälla med omedelbar verkan.

Bravida kommer omgående att utbilda ett tjugotal utvalda tekniker över hela landet som blir certifierade för Grohes produkter.

– Det betyder mycket för Grohe att vi har ett rikstäckande nätverk av certifierade tekniker, och att vi har en garanterad hög och jämn nivå i hela Sverige. Därför är det naturligt att vi ingår ett samarbete med Bravida vilket ligger helt i linje med vår strategi, säger Claus Kurt Nielsen, Customer Care Manager på Grohe NE.

Avtalet innebär att Grohe får tillgång till en rikstäckande serviceorganisation med särskilt utbildade tekniker för sina produkter. För Bravida innebär avtalet ett stort antal ärenden över hela landet samtidigt som teknikerna vidareutbildas inom den senaste tekniken.

– Avtalet visar hur attraktiv Bravidas välstrukturerade och kompetenta serviceorganisation är för såväl rikstäckande som lokala kunder, säger Kent Möller, marknadschef för Bravida division Syd.


För mer information, vänligen kontakta:
Kent Möller, marknadschef Bravida division Syd. Tfn: 040-14 50 59
Claus Kurt Nielsen, Customer Care manager, Grohe NE. Tfn: +45 31 14 22 86