Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA.

Pressmeddelande

För fullt pressmeddelande, följ denna länk:
http://www.bravidagroup.com/sv/Finansiell-information/Borsintroduktion/

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, VD och koncernchef för Bravida. Tel: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, Ekonomi- och finansdirektör för Bravida. Tel: +46 70 668 50 75
IRcontact@bravida.com

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande 18.30 CET den 26 oktober 2015.