Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA.

  • Pressrelease

För fullt pressmeddelande, följ denna länk:
http://www.bravidagroup.com/sv/Finansiell-information/Borsintroduktion/

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, VD och koncernchef för Bravida. Tel: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, Ekonomi- och finansdirektör för Bravida. Tel: +46 70 668 50 75
IRcontact@bravida.com

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande 18.30 CET den 26 oktober 2015.