Bravida får stort installationsuppdrag när Akademiska sjukhuset i Uppsala byggs ut

Akademiska sjukhuset i Uppsala genomgår just nu en stor ny- och ombyggnation. Bravida har fått i uppdrag av Skanska att utföra vs-installationer i sjukhusets nya vårdbyggnad.

Pressmeddelande

Akademiska sjukhuset i Uppsala ska moderniseras. Fram till 2023 ska sjukhuset få både uppgraderade och helt nya lokaler för att förbättra patientupplevelsen. Bland annat kommer en helt ny vårdbyggnad att byggas. Skanska har gett Bravida förtroende att installera alla vs-installationer i den nya byggnaden. Sven Andersson, inköpare av installationer på Skanska, är nöjd med valet av Bravida:

– Detta är ett väldigt stort projekt för Skanska, och valet av installatör handlar till stora delar om förtroende. Bravida är ett stort företag och har utfört flera liknande projekt. Vi ser att de har den kapacitet och kompetens som krävs för att genomföra ett uppdrag av den här storleken, säger han.

Bravidas installationsuppdrag innefattar bland annat funktioner för spillvatten, takavvattning, tappvatten, värme och kyla. Arbetet påbörjades i början av augusti och omfattar cirka 50 000 kvadratmeter ny sjukhusbyggnad. Byggnaden kommer att inrymma bland annat 96 enpatientrum, 10 operationssalar och en ny mottagning med många mottagningsrum, dagvårdsrum och dialysplatser. I huset görs även plats för en aula för 130 personer.

– Det känns bra att Bravida får ytterligare ett stort sjukhusuppdrag. Det visar på vår kompetens inom området. Genom det här projektet fördjupar vi vårt samarbete med Skanska ytterligare. Samtidigt får våra medarbetare möjligheten att utvecklas ytterligare inom den här typen av installationer, säger Tomas Ekberg, avdelningschef vs Bravida Uppsala.

Projektet, som har ett målpris på 110 miljoner kronor, beräknas vara klart i augusti 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Ekberg, avdelningschef, Bravida vs Uppsala. Tfn: 018-65 00 15
Johan Brodin, regionchef, Bravida region Uppland. Tfn: 018-65 00 00