Bravida har utsett ny koncern HR-chef

Bravida har utsett Ingegerd Engquist till ny koncern HR-chef för Bravidakoncernen. Ingegerd kommer närmast från en tjänst som HR direktör på Holmen. Ingegerd tillträder den 2 maj och kommer att ingå i Bravidas koncernledning.

Pressmeddelande

Ingegerd har lång erfarenhet och har tidigare jobbat som HR-chef på företag som IFS, Electrolux, Holmen Paper och senast som HR-direktör på Holmen AB.

– Det känns bra att vi rekryterat en HR-chef för koncernen med den breda kompetens som Ingegerd besitter. Vi hälsar henne välkommen till ledningsgruppen och ser fram emot samarbetet för att ytterligare stärka Bravida som det ledande installations- och serviceföretaget i branschen, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef i Bravida.

Ingegerd kommer bland annat jobba med att stärka Bravida som en attraktiv arbetsgivare.

– Det blir ett spännande uppdrag att aktivt omsätta Bravidas affärsmål till konkreta aktiviteter som lägger grunden till god personalpolitik och bidrar till att bolaget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Jag ser fram emot att vara med och lyfta personalfrågorna på ett tydligt sätt i koncernledningen, säger Ingegerd Engquist.

Magnus Hamerslag, tillförordnad HR-chef koncern, fortsätter i sin roll som chef för verksamhetsutveckling.


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00