Bravida hjälper kunder med energikartläggning efter nytt EU-direktiv

Pressmeddelande

Under 2014 kom ett nytt EU-direktiv som innebär att samtliga stora företag i Sverige måste genomföra energikartläggningar av sina verksamheter, senast i mars 2017. Bravida kan som det mest rikstäckande installationsföretag erbjuda energikartläggningar.

För att öka medvetenheten om företagens egen energianvändning och hur de kan minska den, har en ny lag trätt i kraft. Lagen innebär att alla stora företag* i Sverige ska genomföra en energikartläggning av sin verksamhet. Kartläggningarna ska rapporteras till Energimyndigheten i mars 2017 och sedan genomföras minst var fjärde år.

Bravida, som har bred kompetens inom både hela installationsprocessen och inom energioptimering, kan erbjuda energikartläggningar till företag i hela landet. Daniel Espenkrona, energiingenjör på Bravida, berättar:

– Som certifierad energikartläggare kan jag stötta företag genom hela kartläggningen, som ska resultera i förslag på åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader och sin energianvändning. Målet är att hitta de bästa åtgärderna för att öka energieffektiviteten, säger Daniel Espenkrona.

Bravida erbjuder tjänster inom:

  • Kartläggningsarbeten
  • Åtgärdsförslag
  • Utförande av åtgärder
  • Hantering av energistatistik
  • Driftoptimering


Bravida kommer även att genomför en energikartläggning för den egna verksamheten med start i slutet av 2016.

*sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.


För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Espenkrona, energiingenjör, Bravida. Tfn: 040-14 50 55