Bravida installerar energieffektivt när 392 bostäder byggs i Norrköping

Pressmeddelande

Bravida har ingått avtal om partneringprojekt med Skanska när Lundbergs bygger 392 miljöcertifierade bostäder i anslutning till Industrilandskapet i centrala Norrköping. Bravida får förtroende att installera el, vs, ventilation och styr till ett ordervärde av 76,4 miljoner kronor.

– Det är med stor tillfredsställelse vi nu knyter Bravidas samtliga kompetenser till projektet Kvarnbacken och därmed inleder vi nu ett flerårigt nära samarbete till gagn för projektet och utvecklingen av våra respektive organisationer, säger Jan-Erik Lundh, projektchef på Skanska.

De totalt elva husen kommer ha lägenheter som varierar från ett till fem rum och kök med gemensamt garage under mark. De nya bostadshusen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver där viktiga fokusområden är energieffektivitet, ventilationssystem och god inomhusmiljö.

– Det kommer bli ett spännande projekt i ett attraktivt område i Norrköping. Här får vi visa på vår breda kompetens inom våra verksamhetsområden och leverera moderna tekniska lösningar med höga krav på låg energianvändning, säger Thommy Lundmark, tf divisionschef på Bravida division Nord.

Femton av Bravidas medarbetare kommer jobba med projektet, som redan är igång med etappvis färdigställande och inflyttning. Det sista huset beräknas vara färdigt för inflyttning hösten 2019.


För mer information, vänligen kontakta:
Thommy Lundmark, tf Divisionchef Bravida division Nord. Tfn: +46 13-25 01 00
Anders Karlsson, Projektchef / Avdelningschef El Norrköping. Tfn: +46 11-21 30 00