Bravida installerar när köpcentret A6 i Jönköping moderniseras

Pressmeddelande

Bravida kan bekräfta att vi fått uppdraget att utföra installationerna för vs, el och sprinkler när köpcentret A6 i Jönköping byggs ut. Ordern har ett värde av cirka 90 miljoner kronor.

Köpcentret A6 i Jönköping invigdes 1987 och står nu inför en omfattande modernisering och tillbyggnad. Bravida har fått i uppdrag av Wästbygg att utföra samtliga installationer inom vs, el och sprinkler i den första etappen, som beräknas pågå till och med 2018.

– Den första delen av ombyggnadsfasen löper på tre år, och Bravidas order är fördelad på 30 miljoner kronor per år. Nya A6 ska bli ett attraktivt och modernt köpcentrum, och projektet handlar snarare om att bygga nytt än att bygga om, säger Benny Åström, avdelningschef vs, Bravida Jönköping.

Uppdraget omfattar totalt 36 000 m2 bruttoarea och ska utföras samtidigt som verksamheten i köpcentrets övriga delar fortgår som vanligt. Ordervärdet för byggentreprenaden uppgår totalt till cirka 400 miljoner kronor. Cirka 15 montörer från Bravida kommer att sysselsättas i projektet.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Ahlquist, divisionschef Bravida division Syd, tfn +46 70 689 07 27
Benny Åström, avdelningschef vs, Bravida Jönköping, tfn +46 73 341 42 20