Bravida ökar fokus på internationella inköp

I slutet av 2014 inledde Bravida ett långsiktigt arbete med målet att sänka inköpskostnaderna med 10 procent genom lägre pris, rätt produktval och processförbättringar. Bravida ökar nu fokus på internationella inköp för att säkerställa att nå målet. Som ett led i detta förstärker Bravida både inköpskompetens och kapacitet i flera delar av organisationen.

Pressmeddelande

– Med färre leverantörer, lägre pris, rätt produktval och en förbättrad process har vi framgångsrikt stärkt våra inköp under 2015. Nu tar vi nästa steg, ökar andelen internationella inköp och förstärker den egna inköpsorganisationen både lokalt och centralt. På så vis skapar vi en hävstång för alla våra nästan 250 avdelningar i Norden som drar nytta av Bravidas starka inköpsplattform, säger Lars Korduner, inköpschef koncern i Bravida.  

Att öka andelen internationella inköp är en viktig del i arbetet att nå Bravidas inköpsmål. En ny roll som importansvarig för koncernen har skapats. Gabrielle Schröder, som tillträdde tjänsten i början av januari, har en bakgrund från Scania inom internationella inköp, logistik och integration i produktion.

I Finland tillträder Kari Kangas under februari som inköpsansvarig och han kommer tidigare från Lemmikäinen Talotekniikka och Imtech Nordic i Finland.

Bravida har också förstärkt inköpsorganisationen med ytterligare analyskapacitet och inköpare i de olika divisionerna. De nya medarbetarna tillträdde under 2015 och början av 2016.  


F
ör mer information, vänligen kontakta:
Lars Korduner, inköpschef koncern. Tfn: 08-695 22 28