Bravida stärker sin position i Stockholm genom förvärv av Björnbergsgruppen

Bravida förvärvar installations- och serviceföretaget Björnbergsgruppen i Stockholm. Företaget, som är en ledande aktör inom värme och sanitet (vs) i regionen, har cirka 170 anställda och en omsättning om cirka 290 miljoner kronor.

Regulatorisk pressmeddelande

Bravida har träffat avtal om köp av samtliga aktier i Björnbergsgruppen, inklusive de fyra rörelsebolagen AB CJ Björnbergs, Björnbergs Industri AB, Effektrör AB och Ejnar Björklunds Rör AB.

Björnbergsgruppen, som grundades 1928, är en ledande helhetsleverantör inom installation och service på vs- och industrirörsmarknaden i Stockholm och Mälardalen, men verkar med industridelen även nationellt.

Detta är ett strategiskt viktigt steg för Bravida. Verksamheten kompletterar Bravida på ett mycket bra sätt. Förutom en starkare position i Stockholm och Mälardalen, två områden med hög tillväxt, får vi ett betydande tillskott av kompetens inom vs-området. Dessutom stärker vi vår roll som leverantör till den svenska industrin, säger Mattias Johansson, vd och koncerchef i Bravida.

Säljare är det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab samt ett antal ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Björnbergsgruppen.

Affären är ett viktigt erkännande för det framgångsrika utvecklings- och konsolideringsarbete som utförts inom Björnbergsgruppen de tre senaste åren. Det är med glädje och stolthet vi nu överlåter ägarrollen till en av Nordens ledande installationsaktörer. Vi ser Bravida som en optimal ny ägare för Björnbergsgruppen, säger Erik Flodin, partner hos Evolver Investment Group och styrelsemedlem i Björnbergsgruppen.

Med Bravida som ny ägare får vi nu ett betydligt starkare totalerbjudande och därmed större möjligheter att skapa värde för våra kunder, samtidigt som våra medarbetare får möjlighet att fortsätta att utvecklas inom bolaget, säger Anders Mattsson, vd och koncernchef i Björnbergsgruppen.

Bravida förvärvar initialt 79 procent av aktierna och resterande andel inom 2,5 år.

Förvärvet kräver godkännande av Konkurrensverket. Tillträde beräknas ske per den 1 juli.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: 08-695 20 00
Filip Bjurström, divisionschef Bravida Division Stockholm. Tfn: 08-695 20 54
Anders Mattsson, vd och koncernchef Björnbergsgruppen. Tfn 08-462 21 00