Bravida stod för elinstallationerna i Årets Miljöbyggnad 2016

Pressmeddelande

Njur- och dialysbyggnaden på Hallands sjukhus i Varberg fick i fredags 14 oktober motta pris för Årets Miljöbyggnad 2016. Bravida hade helhetsansvaret för alla elinstallationer under byggnationen.

Regionfastigheter, Region Halland invigde i maj tidigare i år den nya byggnaden, som ligger på södra sjukhusområdet i Varberg. Redan från start hade projektet satt upp höga miljö- och hållbarhetsmål. Den färdiga byggnaden har nu miljöklasscertifieringen Guld inom alla kategorier.

– Byggnaden är både komplex och tekniktät, vilket kräver stort fokus på tidplan under byggnationen. Det blev ju en mycket lyckad slutprodukt, mycket på grund av att både beställaren och byggentreprenören, Skanska, har visat förståelse för vårt arbete, säger Martin Kristensson, projektledare el, Bravida Varberg.

Byggnaden är totalt 3 000 kvadratmeter stor och på taket finns 600 kvadratmeter solceller som hjälper till att förse byggnaden med energi. På bottenplanet finns dialysmottagningen med plats för 28 patiententer men huset inrymmer även en njurmottagning och ett smärtrehabiliteringscenter.

Priset delades ut 14 oktober av Sweden Green Building Council (SGBC).

Motiveringen:
Projektet visar att även en komplex och teknikintensiv byggnad, som en sjukvårdsbyggnad, kan certifieras på allra högsta nivå i Miljöbyggnad. Detta har uppnåtts genom lyhörd samverkan mellan beställaren Regionfastigheter i Halland och anlitade konsulter och entreprenörer för att hitta optimala lösningar och därmed uppnå guld på samtliga 15 indikatorer.

Exempel på energisnåla lösningar är sekvensstyrd dubbla luftbehandlingsaggregat för hög verkningsgrad, både vid lågt och högt flöde, liksom sektionerad närvarostyrd belysning.

Projektet som haft en omfattande marknadsföring både internt och externt står som ett föredöme vad gäller ambition och vilja att certifiera byggnader med krävande verksamhet.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Krinstensson, Projektledare el, Bravida Varberg. Tfn: 0340-66 66 66
Joakim Strömqvist, Avdelningschef el, Bravida Varberg. Tfn: 0340-66 66 65