Bravida tar hem serviceavtal av Stora Bältbron

Bravida har skrivit ramavtal med Sund & Bælt A/S gällande drift och underhåll av elinstallationer, styrsystem, kyla, pumpar och ventilation på Stora Bältbron. Ramavtalet, som har ett samlat värde av motsvarande cirka 75,7 MSEK, löper under två år med möjlighet till ytterligare förlängning på upp till två år.

Pressmeddelande

Under byggnationen av bron stod Bravida för elinstallationerna i både tunneln och på själva bron, samt var underleverantör inom flera installationsområden.

– Det känns roligt att få ytterligare förtroende på Stora Bältbron som är en av Danmarks viktigaste trafikleder. Vi har en mycket kompetent organisation med tidigare erfarenhet från byggnationen av både Stora Bältbron och Öresundsbron, säger Morten Reedtz Kjellev, kommunikationschef Bravida, division Danmark.

Ett proaktivt underhåll ska minimera omkostnaderna på lång sikt.

– Vi ser fram emot att arbeta med Bravida. Stora Bältsförbindelsen underhålls och utvecklas kontinuerligt med målet att minimera de långsiktiga omkostnaderna genom löpande underhåll. Med den ökande trafiken kommer också ett ökat fokus på vägens och järnvägens installationer, så att en säker och trygg färd kan säkerställas, säger Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktör på Sund & Bælt A/S.

Bravida påbörjar drift- och underhållsarbetet 1 juni 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Reedtz Kjellev, kommunikationschef Bravida, division Danmark.
Tfn: +45 2525 2020