Bravida tar hem stort installationsuppdrag på sjukhus i Tønsberg, Norge

Bravida får i uppdrag av Skanska att leverera samtliga installationer inom el, tele/datateknik och säkerhet när Tønsbergs sjukhus i norska Vestfold byggs ut. Detta är ytterligare ett i raden av stora sjukhusprojekt som Bravida har vunnit de senaste åren. 

Pressmeddelande

I Tønsbergprojektet kommer Bravida att ansvara för alla installationer inom el, tele och data samt passerkontroll och kameraövervakning. Huvudentreprenörer är Skanska AS och Skanska UK. De totala kostnaderna för projektet uppskattas till motsvarande 2,5 miljarder svenska kronor (januari 2014), varav 1,3 miljarder är avsatta till byggentreprenad, inklusive installationer.

– För Bravida blir detta en order av betydande storlek. Projektet är fortfarande i sitt första skede, och ordervärdet kommer att fastställas efter ett inledande förprojekt. Enligt vår erfarenhet brukar elinstallationer utgöra cirka 10-15 procent av totala byggkostnader i liknande projekt, beroende på vald lösning, kvalitet, gränssnitt och byggtid, säger Tore Bakke, divisionschef för Bravida Norge.

Bravida har de senaste åren vunnit flera stora sjukhusprojekt, bland annat i Østfold och Tromsø i Norge, Nya Karolinska och Värnamo sjukhus i Sverige och Århus sjukhus i Danmark.

– Det är roligt att Bravida har fått ytterligare ett stort sjukhusuppdrag. Det visar på Bravidas stora kompetens på det här området. Ett projekt av den här storleken innebär ett viktigt tillskott till vår växande orderstock, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef för Bravida.

Tønsbergsprojektets direktör, Johan Arnt Vatnan, vill lyfta fram Tønsbergsprojektets stora ambitioner på kostnadssidan.

– Vi måste stävja utvecklingen med ständigt ökande kostnader i norska sjukhusentreprenader. Utbyggnaden i Tønsberg blir ett pilotprojekt med nya former av kontraktsstrategi, BIM och digitalt samarbete, för att nämna de viktigaste delarna, säger Johan Arnt Vatnan.

Det inledande förprojektet startar omedelbart och beräknas vara klart i slutet av 2016. Slutligt besked från projektägaren om byggstart och finansiering kommer under första kvartalet 2017. Totalt kommer fem Bravidaavdelningar att vara involverade i projektet.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef, tel: +46 8 695 20 00
Tore Bakke, divisionschef Bravida Norge, tel: +47 909 41 607