Bravida tar hem ventilationskontrakt för ny hållbar kontorsskrapa i Göteborg

Pressmeddelande

Skanskas nästa stora bygg- och utvecklingsprojekt i Göteborg, en kontorsfastighet i Gårda, kommer att bli ett nytt landmärke. Byggstart är beräknad till 2017 och Bravida kommer att stå för ventilationsinstallationerna.

Den nya kontorsfastigheten i Gårda kommer att ligga i framkant när det gäller arkitektur och konstruktion, och med sin storlek och höjd kommer den att påverka Göteborgs skyline. Bravida har fått i uppdrag att utföra samtliga installationer inom ventilation i byggnaden, och är redan nu involverade i projekteringsfasen. Uppdragets totala ordervärde beräknas uppgå till cirka 70 miljoner kronor.

– Vi vill att våra underentreprenörer ska involveras och bidra till att skapa ett projekt som är något utöver det vanliga, med fokus på arbetsprocess, social hållbarhet och miljö. Därför har vi varit mycket noggranna i valet av leverantörer, och vi är övertygade om att Bravida kommer att kunna hjälpa oss att nå våra mål inom ventilationsområdet. Dessutom har vi mycket god erfarenhet av Bravida som ventilationsinstallatör från tidigare projekt, säger Jörgen Larsson, projektansvarig på Skanska.

De nedersta våningsplanen i byggnaden kommer att erbjuda ytor för restauranger, mötesplatser och co-workingkontor för såväl hyresgäster som människor i området. Högst upp i huset kommer man att kunna blicka ut över staden från ett helt nytt perspektiv.

– Projektets fokus på arbetsprocesser, social hållbarhet och miljö ligger i linje med Bravidas egna fokusområden. Det känns därför särskilt kul att vi är med och skapar denna nya kontorsbyggnad tillsammans med Skanska, säger Niclas Engström, avdelningschef ventilation, Bravida Borås.

Det unika huset utvecklas av Skanska tillsammans med den världsberömda danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects och har beräknad byggstart under 2017. Ventilationsarbetena beräknas sätta igång under 2018 eller 2019, och sysselsätta ett tiotal Bravidamedarbetare under cirka 2-3 år.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Bådholm, regionchef Bravida Göteborg. Tfn: 031-709 52 26
Niclas Engström, avdelningschef ventilation, Bravida Borås. Tfn: 0702-550701