Bravida utför installationerna när Värnamo sjukhus moderniseras

Bravida får i uppdrag av Peab att utföra samtliga installationer när Värnamo sjukhus uppgraderar sina lokaler för operation och intensivvård, vilket meddelades i kvartalsrapporten för första kvartalet 2016. Projektet har ett ordervärde på cirka 100 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Region Jönköpings län satsar stort för att göra Värnamo sjukhus modernare och säkrare. Bland annat ska sjukhuset få en ny intensivvårdsavdelning och fler och bättre operationssalar. I projektet har Bravida fått förtroendet att utföra och samordna samtliga installationer inom el, telekommunikation, vs, sprinkler samt hela styrentreprenaden.

– Bravida har ett mångårigt samarbete med sjukhuset. Dessutom har vi på Peab haft ett tätt samarbete med Bravida i Värnamo de senaste åren. Därför kändes Bravida som det självklara valet när vi utvärderade möjliga leverantörer, säger Askin Cimen, projektchef på Peab.

Vårdlokaler är generellt mycket installationstäta, och installationerna utgör i detta fall 70 procent av sjukhusets modernisering. Den största utmaningen med projektet är den korta tidplanen som kräver att samordningen och planeringen fungerar.

– Projektet genomförs under pågående vårdverksamhet, vilket betyder att sjukhuset måste fortsätta fungera under ombyggnaden. Detta ställer mycket höga krav på produktionen, både vad gäller säkerhet och leveransprecision. Vi ser fram emot projektet och hoppas på att samarbetet med Värnamo sjukhus fortsätter i många år till, säger Niclas Johansson, projektchef Bravida region Jönköping.

Projektet är indelat i sex etapper i olika delar av sjukhuset. Den sista beräknas vara slutförd i september 2019. Som mest kommer cirka 50 medarbetare från Bravida att arbeta i projektet.

För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Johansson, projektchef i Region Jönköping. Tfn: +46 72-538 86 06
Åke Forsberg, regionchef Bravida region Jönköping. Tfn: +46 370 672 701