Bravida växer i Finland  – förvärvar ledande aktör i Österbotten

Bravida förvärvar installationsföretaget Asentaja Group Ab Oy i finska Österbotten. Företaget, som är en ledande helhetsleverantör inom el, vs och ventilation i regionen, har ett 100-tal anställda och en omsättning motsvarande cirka 130 miljoner svenska kronor.

Pressmeddelande

Asentaja Group grundades i Jakobstad i Österbotten 2011 genom en sammanslagning av flera mindre företag varav de första bildades redan 2001. Bravida har träffat avtal om köp av samtliga aktier i företaget, som är en av de ledande aktörerna inom el, vs och ventilation i Österbotten i nordvästra Finland.

Asentaja Group har haft en stark utveckling de senaste åren och finns nu etablerat på ett flertal orter, bland andra Jakobstad, Vasa och Karleby, men även i Seinäjoki och i Torneå. Genom förvärvet förstärker Bravida betydligt sin geografiska täckning på den finska marknaden.

- Detta är ett strategiskt viktigt steg för Bravida. Österbotten är en marknad med god tillväxt och regionens svenska anknytning underlättar vår etablering. Dessutom stärker vi vår roll som leverantör till industrin i norra Finland, säger Marcus Karsten, divisionschef Bravida Finland.

Säljare är ett antal ledande befattningshavare i Asentaja Group, som nu blir nyckelpersoner i Bravidas fortsatta utveckling i regionen.

- Vi får nu en stark och kompetent ägare i ryggen, vilket stärker vårt erbjudande och ger oss större möjligheter att skapa värde för våra kunder, säger Jonas Björkskog, vd och koncernchef i Asentaja Group.

Bravida etablerade sig på den finska marknaden sommaren 2015 genom förvärv av Peko Group och Halmesvaara Oy, med en sammanlagd omsättning motsvarande cirka 800 miljoner svenska kronor. Genom dessa förvärv fick Bravida ett starkt fäste på marknaderna i södra och mellersta Finland. 

- Under det senaste året har vi arbetat med att integrera vår finska verksamhet med resten av Bravida. Förvärvet av Asentaja Group är ett viktigt steg mot vår ambition att bli en ledande och rikstäckande aktör i Finland, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef för Bravida.

Bravida beräknas tillträda som ägare till Asentaja Group per den 1 december.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: 08-695 20 00
Marcus Karsten, divisionschef Bravida division Finland. Tfn: +358 400 792 327