Bravida vinner flerårigt serviceuppdrag hos SISAB

Bravida fördjupar relationen med SISAB (Skolfastigheter i Stockholm) och tecknar serviceavtal för vvs-system i SISAB:s fastigheter. Affären leder till omkring tio nya heltidstjänster på Bravidas avdelning för teknisk fastighetsdrift, Bravida TSM. 

Pressmeddelande

Bravida TSM utför sedan tidigare felavhjälpande underhåll i SISAB:s fastigheter, med lokaler för undervisning för barn och ungdomar. I det nya avtalet kommer Bravida att hjälpa till med underhållet i ytterligare 90 skolor och 230 förskolor.

– SISAB fortsätter tillsammans med Bravida arbetet med att optimera och utveckla driften av våra skolor och förskolor, där ansvar och engagemang genomsyrar samarbetet. Allt för att människor skall må bra i våra byggnader, kommenterar Niklas Dalgrip, chef på driftavdelningen på SISAB.  

Hamid Bakhtiari, avdelningschef på Bravida TSM, ser fram emot att få fördjupa relationen med SISAB.

– I undervisningslokaler är det avgörande med en sund inomhusmiljö. Då krävs också ett löpande underhåll som man kan lita på. Det känns extra roligt och viktigt att vi får vara med och skapa en bra miljö i lokaler där barn vistas. För Bravidas del blir uppdraget nu så betydande att vi kommer att behöva nyanställa runt 10 personer på vår avdelning, säger Hamid Bakhtiari.

Det nya avtalet är på 2 år, med option till ytterligare 2+2 år. SISAB bedömer att ordervärdet kommer att ligga på omkring 20-30 miljoner per år. I förvaltningsentrepanden ingår regelbunden tillsyn och skötsel av vvs-installationer, inklusive felavhjälpande underhåll och jour.

För mer information, vänligen kontakta:
Ronny Axelsson, regionchef på Bravida TSM. Tfn: 0733-27 95 01
Hamid Bakhtiari, avdelningschef på Bravida TSM. Tfn: 08-695 25 33