Bravida vinner installationskontrakt för nytt sjukhus i Gødstrup, Danmark

Bravida Danmark har skrivit kontrakt med det danska landstinget Region Midtjylland för installationsentreprenaden på Det Nye Hospital i Vest, DNV-Gødstrup, som ligger väster om staden Herning. 

Pressmeddelande

Det nya sjukhuset DNV-Gødstrup blir ett modernt akutsjukhus, med hela den västliga delen av Region Midtjylland som upptagningsområde. Uppdraget är ytterligare ett i raden av stora sjukhusprojekt i Norden som Bravida har vunnit de senaste åren, bland annat i Tønsberg, Tromsø och Østfold i Norge och Nya Karolinska, Värnamo sjukhus och Akademiska sjukhuset i Sverige.

Bravidas uppdrag i Gødstrup omfattar installation av el, vs och ventilation på 98 000 kvadratmeter i den första fasen av det stora sjukhusbygget. Totalpriset för installationsuppdraget uppgår till motsvarande cirka 390 miljoner svenska kronor.

– Jag är väldigt glad för att vi har lyckats vinna installationsuppdraget på DNV-Gødstrup. I Danmark har vi byggt upp en stor erfarenhet av denna typ av uppdrag genom våra installationer i Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus. Eftersom vi nu är i princip klara i Aarhus, kan vi förflytta kompetensen vidare västerut till Gødstrup, säger Johnny Hey Jensen, regionchef i Bravida Region Nord Danmark.

Bravida Danmark beräknar att kunna inleda arbetet på DNV-Gødstrup mot slutet av 2016. Uppemot 90 Bravidamedarbetare kommer i snitt att vara sysselsatta inom projektet fram till slutleverans i mitten av 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hey Jensen, regionchef Bravida Region Nord i Danmark. Tfn: +45 8930 2344
Morten Reedtz Kjellev, kommunikationschef Bravida Danmark. Tfn: +45 25252020