Bravida vinner ytterligare sjukhusuppdrag – Nya Kungälvs sjukhus

Bravida har fått förtroende av Skanska och Västfastigheter att utföra installationerna för vs och el när Nya Kungälvs sjukhus skall byggas. Uppdraget är ett partneringprojekt där kostnaderna kommer att fastställas i den inledande projekteringsfasen. 

Pressmeddelande

Bravida har tecknat ett strategiskt partneringavtal med Skanska då Nya Kungälvs Sjukhus ska utvecklas. Utvecklingen innefattar bland annat en ny vårdbyggnad samt ombyggnad av befintliga lokaler.

Detta är ett stort och viktigt projekt för Bravida. Vi har genomfört ett flertal sjukhusprojekt under de senaste åren och har hög kompetens inom området. Installationer i vårdlokaler är ofta komplexa, och därför är vi glada att få vara med tidigt i projektet. I den första fasen kommer vi tillsammans med Skanska och Västfastigheter projektera, sätta en gemensam tidplan och fastställa projektets kostnader säger Anders Bådholm, regionchef, Bravida region Göteborg.

Den nya vårdbyggnaden, beslutad av regionstyrelsen i Västra Götaland, är ett första steg mot sjukhusets utökade roll inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. Därefter planeras ytterligare ett antal projekt för att anpassa sjukhuset till dess nya uppdrag.

Vi känner oss trygga med att arbeta med Bravida i detta uppdrag. Vi har sedan tidigare goda erfarenheter från Bravida och deras organisation. Deras kompetens och erfarenhet vägde tungt i vår utvärdering, säger Olof Peterson, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Arbetet med Nya Kungälvs Sjukhus är uppdelat i flera delprojekt där separata avtal sluts för varje del. Målet är att nå byggstart under hösten 2016 och utbyggnad och ombyggnad är beräknad till cirka fem år.

Se även information på Västra Götalandsregionens hemsida:
http://www.vgregion.se/sv/Kungalvs-sjukhus/Kungalvs-sjukhus1/Nyheter/Ny-vardbyggnad-ska-ge-tryggare-och-sakrare-vard/

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Bådholm, regionchef, Bravida region Göteborg. Tfn: +46 72 732 90 91
Lennart Karlsson, avdelningschef, Bravida Göteborg vs. Tfn: +46 70 263 32 34
Tomas Thiel avdelningschef, Bravida Göteborg el. Tfn: +46 70 557 65 88