Bravidas årsredovisning 2015 publicerad

Bravida Holding AB:s årsredovisning för 2015 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Regulatorisk pressmeddelande

Bravidas årsredovisning 2015

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2015 kan beställa det per email: IRcontact@bravida.com
Årsredovisningen finns även som bifogad fil till detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, CFO. Telefon: +46 70 668 50 75