Bravidas årsredovisning 2015 publicerad

Bravida Holding AB:s årsredovisning för 2015 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Bravidas årsredovisning 2015

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2015 kan beställa det per email: IRcontact@bravida.com
Årsredovisningen finns även som bifogad fil till detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, CFO. Telefon: +46 70 668 50 75