Inbjudan till seminarium om forskningsprojekt för att utveckla energieffektiv värmeåtervinning till flerbostadshus

Pressmeddelande

Den 5:e april anordnar Bravida och KTH ett gemensamt seminarium för att diskutera olika lösningar som behöver utvecklas för att uppnå energimålen för miljonprogrammet.

Seminariet handlar om effektiv värmeåtervinning i flerbostadshus utifrån en undersökning av värmepumparnas potential som ett alternativ till ventilationsväxlare, så kallad FTX.

KTH och Bravida har skickat in en gemensam forskningsansökan till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, som hänfördes till prioritetsgrupp 1 ur ett branschnyttoperspektiv av fondens tre utskott. SBUF anser dock att fler fastighetsägare, kommunala bostadsbolag och installationsentreprenörer ska bjudas in att delta i projektet.

Seminariet skall därför ge möjlighet att diskutera olika former för ett samarbete kring det förslagna forskningsprojektet. Målsättningen i det föreslagna forskningsprojektet är att utveckla ett alternativ till FTX-system för flerbostadshus.

Datum: Tisdag, 5 april, 2016
Tid: kl.13.00 – 17:00
Plats: Kungliga Tekniska högskola (KTH), Byggvetenskap, Brinellvägen 23, 100 44 Stockholm
Lokal: Ingång (Byggvetenskap, KTH), plan 1, stora konferensrummet
Anmälan: Snarast till adnan.ploskic@bravida.se


För mer information, vänligen kontakta:
Adnan Ploskić, verksamhetsutvecklare Bravida. Tfn: 070-755 09 36