Kunderna ger Bravida starkt betyg

Pressmeddelande

Analysen av Bravidakoncernens NKI (Nöjd Kund-Index) för 2015 är klar. Betyget från projektkunder har aldrig varit bättre och resultatet på koncernnivå visar på mycket hög kundnöjdhet och lojalitet.

Bravida genomför varje år en kundundersökning, NKI. Undersökningen visar vad Bravidas kunder tycker om företaget och dess tjänster, och hur åsikterna förändras över tid.

2015 års resultat visar att kunderna har en positiv syn på Bravida och att lojaliteten är mycket hög. Fyra av fem kunder kan tänka sig att rekommendera andra att anlita Bravida. På projektsidan når Bravida ett NKI på 73 (69) på en 100-gradig skala och på servicessidan ett värde på 74 (73).

Det kunderna värderar högst är Bravidas förmåga att genomföra projekt och serviceuppdrag. På installationssidan har kompetens och utförande störst inverkan på resultatet. På servicesidan värderas samarbetsförmåga och tillgänglighet högst.

Bravida förbättrar även resultaten inom områden som energi och miljö, samt inom förnyelse och innovation.

– Med ett ökat fokus på dessa områden i Bravida känns det väldigt roligt att våra kunder tycker att vi gör framsteg just där,säger Magnus Hamerslag, chef för verksamhetsutveckling i Bravida.

Läs mer om årets resultat och tidigare års resultat i Bravidas hållbarhetsrapport för 2015.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Hamerslag, chef verksamhetsutveckling. Tfn: +46-8 695 20 09