Thommy Lundmark blir tillförordnad divisionschef i division Nord

Pressmeddelande

Thommy Lundmark tillträder med omedelbar verkan som tillförordnad divisionschef i division Nord efter Mikael Lidström som, enligt tidigare meddelande, slutar på Bravida.

Thommy har arbetat i Bravida sedan 1988 då han började som projektledare och har sedan 2004 varit regionchef i division Nord.

– Thommy har den kunskap och erfarenhet som krävs för att vid sidan av sin regionchefsroll även axla rollen som tillförordnad divisionschef under tiden rekrytering av en permanent divisionschef pågår, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef i Bravida.

Mikael Lidströms sista dag på Bravida är den 29 april.


För mer information, vänligen kontakta: 
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: + 46 8 695 20 00