Bravida emitterar företagscertifikat

Bravida upprättar program för företagscertifikat med ett rambelopp på 2 miljarder SEK. Inledningsvis avses endast en del av programmet att emitteras.

Pressmeddelande

– Det primära syftet med programmet är att refinansiera delar av befintliga lån samt att diversifiera lånestrukturen, säger Nils-Johan Andersson, CFO, Bravida.

Löptiden på utfärdande av företagscertifikat kommer att vara kortare än ett år. Arrangör och ”issuing and paying agent” (IPA) för programmet är SEB och emissionsinstitut är DNB, Nordea, SEB och Swedbank.

I samband med etableringen av företagscertifikatprogram har Bravida omförhandlat strukturerna i befintliga kreditavtal. De nya kreditramarna uppgår till 3,7 miljarder SEK med en fördelning på 1,7 miljarder SEK banklån (term loan) och 2 miljarder SEK revolverande kreditfacilitet (RCF).

För mer information, vänligen kontakta:
Nils-Johan Andersson, CFO Bravida. Tfn: 070-668 50 75