Bravida får stora installationsuppdrag i Bolidens gruva i Aitik utanför Gällivare

Pressmeddelande

Bravidas vs-avdelning i Gällivare har fått i uppdrag av Boliden att utföra installationer av processrör, ventiler och pumpar i gruvans processvattenanläggningar och i en ny krossanläggning.

Bolidens gruva i Aitik strax söder om Gällivare är Sveriges största koppardagbrott. 2016 anrikades cirka 36 miljoner ton malm till metallkoncentrat som innehåller koppar, guld och silver.

Nyligen beslutade Boliden att investera i en ny krossanläggning och i förbättrad rening av dagvattnet i gruvans processvattenanläggningar. Investeringarna görs dels för att leva upp till skärpta miljökrav, dels för att möjliggöra en framtida produktionsökning i gruvan. Bravida har fått i uppdrag att utföra installationerna av processrör, ventiler och pumpar i anläggningarna.

Tage Lundin, regionchef för Bravidas region Malmfälten, är mycket nöjd över förtroendet Boliden ger Bravida.

– I den här typen av anläggningar installerar vi pumpar av mycket stora dimensioner och grova rostfria rör, upp till 1,2 meter i diameter, som ska leda allt från tryckluft till processvatten. Det är ett komplext arbete, och vi är väldigt stolta och glada över att ha fått dessa två uppdrag. Samtidigt är vi ödmjukt inställda till uppgiften och till den mycket tuffa tidsplan vi skall klara. Detta är två mycket viktiga projekt för Boliden, det är viktigt att allt blir rätt.

Installationsarbetet har startat omgående och beräknas pågå till våren 2018. Projekten kommer totalt att sysselsätta cirka 35 Bravidamedarbetare.

För mer information, vänligen kontakta:
Tage Lundin, regionchef Bravida Malmfälten. Tfn: 0980-785 25
Mikael Ylipää, avdelningschef Bravida vs Gällivare. Tfn: 070-268 16 68