Bravida Fire & Security levererar komplett säkerhetslösning till Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg

Pressmeddelande

Bravida Fire & Security tecknar ytterligare avtal med Karolinska Institutet för leverans av en komplett säkerhetslösning till utbildnings- och forskningscampus Flemingsberg.

Karolinska Institutet har som mål att skapa resurser för en mer effektiv forskning med bättre koppling mellan grundforskning och tillämpad praktik i sjukvården. Därför genomförs nu två projekt i Huddinge som går under beteckningen ”Framtidens Lab". Bravida har fått i uppdrag att leverera de nödvändiga säkerhetslösningarna till anläggningen.

– Vi har mycket goda erfarenheter av tidigare projekt tillsammans med Bravida. Därför är det roligt att vi nu får möjlighet att ge Bravida fortsatt förtroende att leverera säkerhetslösningar till oss, säger Magnus Söderdahl, säkerhetssamordnare och biträdande säkerhetschef för Karolinska Institutet.

Leveransen omfattar säkerhetssystem för passerkontroll, inbrottslarm, porttelefon och lösningar för lås och låssystem, service samt underhåll till ett uppskattat värde om tio miljoner kronor.

– Vi är mycket stolta och glada över att ha fått ytterligare förtroende att leverera säkerhetslösningar till Karolinska Institutet, säger Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef, Bravida säkerhet.

För mer information, vänligen kontakta:
Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef, Bravida säkerhet. Tfn: 073-264 42 34