Bravida gör hållbara installationer för drygt 20 miljoner i Norra Djurgårdsstaden

Pressmeddelande

Bravida har fått i uppdrag att utföra samtliga installationer inom vs och ventilation när JM Entreprenad bygger nya bostäder för HSB Bostad och Riksbyggen i Norra Djurgårdsstaden, ett av Stockholm stads miljöprofilerade områden.

Staden planerar för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser i området Norra Djurgårdsstaden. HSB Bostad och Riksbyggen har nu gett JM Entreprenad i uppdrag att bygga två av de nya bostadskvarteren. Bravida har fått förtroendet att utföra samtliga installationer inom vs och ventilation, till ett ordervärde om totalt drygt 20 miljoner kronor.

– Detta är viktiga projekt för JM Entreprenad. Det handlar om att leva upp till höga miljökrav, och då är det viktigt med ett gott samarbete. Den här gången valde vi Bravida, eftersom de har de resurser som krävs för denna typ av projekt och dessutom har erfarenhet av totalentreprenader, säger Eva Meckbach, projektchef på JM Entreprenad.

De övergripande ekologiska målen för området är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1,5 ton per person och år till 2020.

– I miljöklassade byggnader blir installationerna en väldigt viktig del. I vanliga bostäder kan vs och ventilation vara stora energitjuvar. Här kommer vi att fokusera på att skapa synergieffekter mellan installationerna och bidra till att hålla ned koldioxidutsläppen. Vi ser fram emot att jobba med JM Entreprenad, många av våra projektledare uppskattar deras fokus på miljö och säkerhetstänk, säger Christer Tronje, avdelningschef Ventilation Infrastruktur på Bravida.

Projektstarten är beräknad till hösten 2017 med planerad leverans årsskiftet 2018/2019. Projektet kommer att sysselsätta runt åtta Bravidamedarbetare.

För mer information, vänligen kontakta:
Christer Tronje, avdelningschef Ventilation Infrastruktur. Tfn: 070-201 96 29
Tomas Hellekant, avdelningschef Ventilation Stockholm. Tfn: 070-208 11 03