Bravida Holding AB: Styrelseordförande Monica Caneman avböjer omval

Monica Caneman, styrelseordförande i Bravida Holding AB (publ) sedan årsstämman 2015, har meddelat att hon avböjer omval till styrelseordförande inför nästa årsstämma. 

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Monica Caneman sitter kvar som ordförande fram till nästa årsstämma, som äger rum den 20 april 2018.

Valberedningens förslag på ny styrelseordförande kommer att presenteras senast i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Marianne Flink, ordförande i Bravida Holding AB:s valberedning (Swedbank Robur). Tfn: +46 70-664 41 14


Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl. 08:30 CET.