Bravida Holding AB: Styrelseordförande Monica Caneman avböjer omval

Monica Caneman, styrelseordförande i Bravida Holding AB (publ) sedan årsstämman 2015, har meddelat att hon avböjer omval till styrelseordförande inför nästa årsstämma. 

Regulatorisk pressmeddelande

Monica Caneman sitter kvar som ordförande fram till nästa årsstämma, som äger rum den 20 april 2018.

Valberedningens förslag på ny styrelseordförande kommer att presenteras senast i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Marianne Flink, ordförande i Bravida Holding AB:s valberedning (Swedbank Robur). Tfn: +46 70-664 41 14


Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl. 08:30 CET.