Bravida köper den danska fjärrvärmeentreprenören JFE A/S

Bravida Danmark har ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i de danska företagen JFE A/S, JPE Materialudlejning ApS och JL A/S, med en total omsättning på motsvarande drygt 130 MSEK.

Pressmeddelande

2015 omsatte JFE och de två tillhörande verksamheterna sammanlagt motsvarande cirka 130 miljoner svenska kronor, och visade samtidigt en god lönsamhet. De tre företagen sysselsätter totalt cirka 100 medarbetare och har sitt huvudkontor i Køge, Själland.

JFE verkar främst inom fjärrvärmeprojekt – markarbeten och läggning av kulvertrör från exempelvis fjärrvärmeverk och kraftvärmeverk. JFE utför merparten av uppdragen som huvudentreprenör. Søren Frahm, regionchef i Bravidas region Östra Danmark, är nöjd med förvärvet.

– JFE är en välskött verksamhet med en solid orderstock och en rad stora kunder. De är en efterfrågad leverantör av fjärrvärme- och markarbeten på Själland. Jag är övertygad om att JFE och Bravida passar bra ihop och jag ser fram emot att hälsa våra nya kolleger välkomna, säger Søren Frahm.

Planen är att JFE blir en integrerad men självständig del av Bravida, under ledning av nuvarande vd och ägare Johnny Pedersen.

–  Jag tror att JFE kommer att gynnas av att bli en del av en större verksamhet. Vi har byggt upp en bra kundkrets på Själland. Vår kundnöjdhet på 98 procent är ett tydligt tecken på vår höga kvalitetsnivå och förmåga att tillmötesgå kunders önskemål. Bravidas verksamheter gränsar till vår och vi kommer att komplettera varandra riktigt bra, säger Johnny Pedersen.

Förvärvet av JFE är ytterligare ett i raden för Bravida Danmark A/S. 2016 förvärvades Delta 3 Teknik A/S i Randers, EnergiMidts elinstallationsavdelning i Silkeborg och elinstallationsverksamheden Vinther & Strøm A/S i Köpenhamn. Förvärvet kräver godkännande av danska konkurrensverket.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00
Morten Kjellev, kommunikationschef Bravida Danmark. Tfn: +45 2525 2020