Bravida lanserar ny läsare för passerkontroll och larmhantering

Den egenutvecklade säkerhetsplattformen Bravida Integra får en helt ny, unik läsare. Läsaren står för design och användarvänlighet och lanseras under säkerhetsmässan Sectech den 21-22 november 2017.

Pressmeddelande

Bravida Integras nya läsare BCR-SD 2.0 har utvecklats och provats tillsammans med flera olika användargrupper efter riktlinjer för tillgänglighet*.

Resultatet är en tunn läsare med fyrfärgsskärm, anpassad för animerade symboler och läsvänlig information.

Läsaren har försetts med konkava återfjädrande knappar som placerats i matris vilket ger en tydlig knappsats som vägleder användarna, till exempel då larm ska slås på och av.

– Vi är mycket stolta över att lansera vår nya läsare. Vi kan nu efter en lång utvecklingsperiod, i nära samarbete med kunder och experter, erbjuda marknaden en läsare med fullt fokus på användbarhet, säger Jonas Ahlgren, produktchef, Bravida division Riks.

Läsaren kommer att finnas tillgänglig för marknaden under 2018. Lanseringen sker den 21-22 november 2017 på säkerhetsmässan Sectech, Stockholmsmässan. 

Besök Bravida på mässan och förregistrera dig här: http://bit.ly/2zm5ezN

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Ahlgren, produktchef Bravida division Riks.
Tfn: 070-350 77 52
Lars Ericson, affärsområdeschef Produkter och System, Bravida division Riks. Tfn: 070-350 71 65


* Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig. Målet är att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. Riktlinjerna finns tillgängliga via Myndigheten för delaktighet vars uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.