Bravida nomineras till Sveriges bästa Årsredovisning

Bravida är nominerade till priset Sveriges bästa årsredovisning 2017. Bakom priset står FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers förening och Sveriges kommunikatörer. 

Pressmeddelande

Priset Sveriges bästa årsredovisning har delats ut i över 50 år till bolag som tagit fram kvalitativa och mottagarvänliga årsredovisningar. Det delas ut i kategorierna Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Bravida är nominerade i kategorin för Mid Cap-bolag.

– Bravida strävar efter att ha en hög kvalitet på den finansiella kommunikationen. Under 2016 gjorde vi ett stort omtag för att göra vår årsredovisning ännu attraktivare för mottagaren. Därför är det extra glädjande att vi nominerats för bästa årsredovisning, säger Nils-Johan Andersson, CFO, Bravida.

Inför nomineringen har alla svenska bolags årsredovisningar på Nasdaq Stockholm gåtts igenom. Därefter har en jury nominerat tre bolag inom varje kategori.

Prisutdelningen sker den 27 september 2017.

Bravidas årsredovisning för 2016 finns här: http://www.bravida.se/investerare/finansiell-information/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Nils-Johan Andersson, CFO, Bravida. Tfn: 08-695 20 00
Peter Norström, IR-ansvarig, Bravida. Tfn: 08-695 20 07