Bravida samlar specialområden i ny division

Bravida i Sverige bildar en ny rikstäckande division för områdena säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Syftet är att utveckla de tillväxtmöjligheter och synergier som finns inom dessa områden.

Pressmeddelande

Bravidas kärnverksamhet har hittills innefattat el, vs och ventilation. Nu samlas bolagets specialområden i en egen division för att bli en tydligare och större del av Bravidas tjänsteerbjudande.

– Bravida har en tydlig ambition att stärka vårt erbjudande som helhetsleverantör till våra kunder. Vi har en stor outnyttjad marknadspotential inom dessa områden och genom att samla dem i en division skapar vi bättre förutsättningar för både tillväxt och lönsamhet, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida.

Sven Klockare, tidigare regionchef för specialområdena säkerhet, sprinkler och Erfator projektledning, blir divisionschef för den nya divisionen. Sven Klockare har jobbat inom Bravida i olika roller sedan början av 2000-talet och kommer att ingå i Bravidas koncernledning.

– Genom att samla säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft i en gemensam division kommer vi att öka vårt fokus på service, försäljning och leverans inom dessa områden. Vi ökar också våra möjligheter att arbeta med våra nationella kunder, säger Sven Klockare, blivande divisionschef.

Områdena som ska ingå i divisionen finns på orter runt om i Sverige vilket innebär att den kommer att verka rikstäckande. Därför får divisionen namnet Riks. Divisionen bildas formellt i april 2017 och då inleds arbetet med att strukturera verksamheten.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00