Bravida växer i Norge – förvärvar ledande aktör inom vs och ventilation

Bravida förvärvar installations- och serviceföretaget Oras, den ledande leverantören inom vs och ventilation i Norge. Förvärvet innebär att Bravida blir marknadsledande totalleverantör inom installation och service på den norska marknaden. 

Pressmeddelande

Oras har över 700 anställda och en omsättning motsvarande cirka 1 200 MSEK. Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo och finns etablerade i hela Norge med tio vs- och ventilationsavdelningar. Säljare är Heidenreich Holding AS.

– Tillväxt inom vs och ventilation på den norska marknaden har länge varit en del i vår strategiska tillväxtplan. Oras vs- och ventilationsverksamhet kompletterar Bravidas marknadsledarskap inom el på ett utmärkt sätt. Bolaget har sedan några år levererat svaga resultat på grund av en hög kostnadsnivå och förluster i vissa enskilda projekt, men den underliggande verksamheten är stark. Vår högsta prioritet under 2017 är att vända resultatet till lönsamhet, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef för Bravida.

– Oras är ett välorganiserat företag vilket skapar förutsättningar för en snabb integration. Det finns också tydliga kostnadssynergier mellan våra bolag i form av centrala kostnader och även vad det gäller inköp, säger Nils-Johan Andersson, CFO för Bravida.

Köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till 122 MSEK. Oras nettoskuldsättning uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till 30 MSEK. Under det andra kvartalet 2017 kommer förvärvskostnader om cirka 10 MSEK att belasta Bravidas resultat. Förvärvet väntas ge en marginellt negativ effekt på rörelseresultatet under 2017. Bravida har goda förhoppningar om att detta kan vändas till ett positivt bidrag till resultatet 2018.

Förvärvet av Oras kräver godkännande av norska konkurrensmyndigheten.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, CFO Bravida. Tfn: +46 70 668 50 75