Bravidas årsredovisning 2016 publicerad

Bravida Holding AB:s årsredovisning för 2016 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.bravida.se/finansiella-rapporter/

Regulatorisk pressmeddelande

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2016 kan beställa det genom Bravidas hemsida, e-post eller telefon.

Länk till hemsida: http://www.bravida.se/tryckt-arsredovisning/

E-post: IRcontact@bravida.com

Telefon: 08-695 20 11

För mer information, vänligen kontakta:
Nils-Johan Andersson, CFO. Telefon: +46 70 668 50 75

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 10:00 CET.