LKAB tecknar nytt serviceavtal med Bravida

Pressmeddelande

Bravidas ventilationsavdelning i Kiruna har en lång relation med LKAB. De senaste tolv åren har avdelningen skött service för komfortventilation på LKAB:s anläggningar. Nu tecknar LKAB ett nytt avtal med Bravida.

LKAB är en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher.

LKAB har en omfattande verksamhet i Kirunatrakten, och Bravida har länge stått för service och underhåll av ventilationen i deras produktions- och kontorsmiljöer. Nu har ett nytt avtal tecknats om tre år, med option på ytterligare tre år.

Tage Lundin, regionchef för Bravidas region Malmfälten, är nöjd över det förlängda avtalet.

– Vi är väldigt stolta och glada över det förnyade förtroendet. Detta serviceavtal stärker Bravidas position i Malmfälten ytterligare och fördjupar vår långa relation med LKAB.

Serviceavtalet omfattar komfortventilation i bland annat förädlingsverk, kontor och industrier ovan jord. Bravida kommer att stå för service och underhåll av totalt 560 luftbehandlingsaggregat och fläktar.

För mer information, vänligen kontakta:
Tage Lundin, regionchef Bravida Malmfälten. Tel: +46 980 785 25