Bravida Danmark växer i Viborg

Bravida Danmark förvärvar Electric Viborg A/S och stärker därmed närvaron i Viborg. Företaget som är ett av de ledande inom elservice i Viborg kompletterar Bravidas verksamhet i en region som idag har stor tillväxt.

Pressmeddelande

Electric Viborg har idag cirka 30 medarbetare och omsatte under 2016 omkring 20 MDKK. Det är ett lönsamt företag med en mycket kompetent organisation som huvudsakligen fokuserar på elservice och säkerhet.

– Jag är mycket glad över att välkomna Electric Viborgs anställda till Bravida. Verksamheten har ett gott rykte i Viborg, kompetenta medarbetare och en god kundbas. Just nu befinner sig regionen kring Viborg i en tillväxtfas och Bravida är med i flera stora projekt där vi hoppas få efterföljande serviceuppdrag. Genom förvärvet stärks vår kapacitet att leverera i projekten och vårt serviceerbjudande blir mer utvecklat i området, säger Klaus Villefrance, regionchef Bravida Danmark region Nord.

De tidigare ägarna, Bent Svane, Helle Svane och Lars Hansen kommer fortsatt vara verksamma i bolaget. Lars Hansen blir avdelningschef, med ansvar för organisationen inom avdelningen.

– När vi beslutade att sälja verksamheten sökte vi en köpare som skulle ta över både medarbetare och kunder. Vi känner stort förtroende för Bravida och deras varumärke och det känns tryggt att överlåta vår verksamhet till dem, säger Bent Svane, tidigare ägare Electric Viborg.

Bravida tillträder som ägare per den 2 januari 2018.


För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00

Morten Kjellev, Kommunikationschef Bravida Danmark. Telefon: +45 2525 2020