Bravida hjälper Stockholms bussar att rulla mer miljövänligt

Bravida får i uppdrag att ansvara för drift, underhåll och skötsel för Stockholms läns landstings (SLL) biogasanläggningar vid fyra bussdepåer. Genom uppdraget bidrar Bravida till att minska kollektivtrafikens miljöpåverkan.

Pressmeddelande

Över 300 av SL:s bussar rullar idag på biogas runt om i Stockholm. En av de största fördelarna med att nyttja biogas som drivmedel är att det medför låga utsläpp.

Nu får Bravida i uppdrag att utföra tillsyn, skötsel, underhåll, administrativ fastighetsskötsel och felavhjälpande underhåll av Stockholms biogasanläggningar vid fyra bussdepåer.

– SLL driver ett aktivt klimat- och miljöarbete och har som mål att använda en hållbar och fossilfri drivmedelslösning för busstrafiken. Därför behöver vi en pålitlig leverantör som har kompetens och resurser för att säkerställa den dagliga leveransen av fordonsgas till Stockholms kollektivtrafik, säger Mikael Degerman, Förvaltare på SLL:s trafikavdelning.

Avtalet träder i kraft den första oktober 2018 och löper som längst till 2026.

– Vi är glada för förtroendet från SLL. Det här är en funktionsleverans av avancerad teknik som kräver ett nära samarbete med kunden. Det ser vi fram emot. Genom Bravidas tekniska kompetens och storlek kommer vi kunna bidra till att SLL når sina uppsatta miljömål, säger Ronny Axelsson, försäljningschef, Bravida division Riks.

Serviceuppdraget har ett uppskattat värde om cirka 65 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Ronny Axelsson, försäljningschef, Bravida division Riks. Tfn: 08-695 20 95
E-post: ronny.axelsson@bravida.se