Bravida Holding AB: Fredrik Arp föreslås till ny styrelseordförande i Bravida

Bravidas valberedning föreslår att årsstämman utser Fredrik Arp till ny styrelseordförande i Bravida Holding AB (publ). Nuvarande styrelseordförande Monica Caneman har avböjt omval. 

Regulatorisk pressmeddelande

Fredrik Arp är styrelseordförande i Nolato AB och styrelseledamot i Vattenfall AB, Nuevolution AB och Swedfund International AB. Han har tidigare varit CEO för bland annat Volvo Car Corporation och Trelleborg AB.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman 2018.

I Bravidas valberedning inför årsstämman 2018 ingår Marianne Flink, Swedbank Robur, Peter Lagerlöf, Lannebo fonder, Arne Lööw, Fjärde AP-fonden jämte styrelseordförande Monica Caneman.

För mer information, vänligen kontakta:
Marianne Flink, ordförande i Bravida Holding AB:s valberedning
(Swedbank Robur). Tfn: +46 70-664 41 14
Eller maila [IRcontact@bravida.com]