Bravida installerar när toppmodern bussdepå byggs i Uppsala

Bravida får i uppdrag av HENT att genomföra samtliga tekniska installationer när Region Uppsala bygger en ny, 11 000 kvadratmeter stor bussdepå. Uppdraget har ett ordervärde om cirka 87 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Uppsala växer, likaså stadens kollektivtrafik. Därför ska en ny bussdepå byggas i Fyrislund med plats för 180 bussar. Depån kommer dessutom rymma en administrations- och verkstadsbyggnad, servicebyggnader samt en gaslagerbyggnad.

Bravida ska genomföra samtliga installationer i projektet, vilket omfattar lösningar inom el, vs, ventilation och sprinkler.

– På en bussdepå är installationerna en stor och viktig del av funktionen. Därför ställs höga krav på teknisk kompetens och samverkan mellan installationsdisciplinerna. Uppdraget är ett resultat av ett tätt samarbete mellan Bravidas avdelningschefer, kalkylatorer och övriga medarbetare. Att vi dessutom kan erbjuda ett helhetskoncept gjorde oss extra konkurrenskraftiga, säger Johan Brodin, regionchef, Bravida region Uppland.

Bravida har tidigare samarbetat med HENT i Norge, men detta blir det första samarbetet på den svenska marknaden.

– HENT är experter på projektutveckling, projektledning och inköp. Jag tror att vår erfarenhet av stora projekt i kombination med Bravidas breda erbjudande och kompetens kommer att bidra till ett gott samarbete, säger Magnus Klarheden, projektledare på HENT Sverige.

Markarbetet för den nya bussdepån har påbörjats och Bravidas arbete beräknas starta i juni 2018. Cirka 25 Bravidamedarbetare kommer att sysselsättas under en installationsperiod på cirka ett år.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Brodin, regionchef, Bravida region Uppland. Tfn: 070-421 43 86