Bravida vinner stort uppdrag på Aalborgs nya universitetssjukhus

Bravida får i uppdrag av Region Nordjylland att utföra installationer inom vs när Aalborg i Danmark får ett nytt universitetssjukhus. Uppdraget har ett ordervärde om cirka 140 miljoner kronor. 

Pressmeddelande

Arbetet med det nya universitetssjukhuset i Aalborg startade redan under 2013 och det första spadtaget togs 2015. Sjukhuset kommer bli 170 000 kvadratmeter stort och ska rymma 581 sängplatser.

Nu startar arbetet med en ny projektetapp som omfattar byggnader om cirka 100 000 kvadratmeter. Bravida ska utföra installationer inom vs i den nya etappen.

– Det är ett stort och väldigt spännande uppdrag som vi har vunnit på Nya universitetssjukhuset i Aalborg. Jag ser fram emot att komma igång med arbetet. Bravida har stor erfarenhet från sjukhusprojekt både i Danmark och övriga Norden. Vi har bland annat genomfört omfattande installationsuppdrag på Nya universitetssjukhuset i Aarhus och i Gødstrup. Det bidrar till att vi är väl rustade för det här uppdraget, säger Klaus Villefrance, regionchef Bravida region Nord, Danmark.

Bravidas arbete påbörjas i april 2018 och förväntas vara färdigställt till sommaren 2020. Cirka 30 Bravidamedarbetare kommer att vara sysselsatta i projektet.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Kjellev, Kommunikationschef, Bravida Danmark. Tfn: +45 2525 2020