Bravidas ekonomi- och finansdirektör lämnar sin tjänst

Bravidas ekonomi- och finansdirektör Nils-Johan Andersson har meddelat att han beslutat lämna sin tjänst. Bakgrunden till beslutet är att han ska flytta till Storbritannien. Nils-Johan Andersson kommer kvarstå i sin roll under uppsägningstiden, och Bravida har påbörjat processen att hitta hans efterträdare.

Regulatorisk pressmeddelande

– Bravida är ett fantatiskt företag och jag är stolt över vad som åstadkommits de senaste åren. Att lämna organisationen har varit ett svårt beslut, men nu är det dags för nästa kapitel. Jag kommer fortsätta att följa Bravidas utveckling från utsidan och är övertygad om att man har alla förutsättningar att fortsätta leverera lönsam tillväxt, säger Nils-Johan Andersson, avgående ekonomi- och finansdirektör.

– Nils-Johan Andersson har varit en central gestalt i Bravidas utveckling de senaste åren och en mycket uppskattad kollega. När han nu beslutat sig för att flytta utomlands och därmed lämna sin tjänst önskar vi honom stort lycka till. Nils-Johan kvarstår i sin roll tillsvidare, och vi har inlett processen att hitta en ny ekonomi- och finansdirektör som blir en del av vår fortsatta resa med fokus på lönsam tillväxt, finansiell stabilitet och hållbarhet, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida.

Nils-Johan Andersson kvarstår som ekonomi- och finansdirektör under uppsägningstiden, eller till dess att annan överenskommelse görs.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida. Tfn: 08-695 20 00

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2018 kl. 07:30 CET.