Bravida fattar beslut om förändringar i Stockholmsverksamheten

Delar av Bravidas Stockholmsverksamhet har under en längre period haft problem med lönsamheten, vilket lett till att Bravidas ledning fattat beslut om omstrukturering.

Pressmeddelande

Den negativa utvecklingen i Stockholmsverksamheten fortsatte under tredje kvartalet 2019 vilket resulterat i fortsatta förluster. Marknaden i Stockholmsområdet bedöms som fortsatt god och för att stärka Bravidas konkurrenskraft i Stockholm har ledningen fattat beslut om omstrukturering.

Ledningens bedömning är att detta kommer medföra en engångskostnad om cirka 60 MSEK. Kostnaden kommer att belasta fjärde kvartalet 2019.


För mer information, vänligen kontakta: 
Åsa Neving, CFO, Bravida. Tfn: +46 70 529 64 87
Morten Kjellev, Kommunikationschef, Bravida. Tfn: +46 72 226 37 79