Bravida förvärvar elföretag och breddar erbjudandet i Gävle

Bravida har tecknat avtal om förvärv av El-teknik i Gävle AB. Genom förvärvet blir Bravida helhetsleverantör i området och utvecklar det befintliga erbjudandet med tjänster även inom el. El-teknik har 34 anställda och en årlig omsättning på cirka 42 miljoner kronor.

Pressmeddelande

El-teknik arbetar idag med olika service- och installationstjänster inom el och säkerhetslösningar. De verkar i hela Gävleområdet samt i området runt Sandviken.

– I Gävleområdet har vi hittills bara erbjudit tjänster inom vs och ventilation. El-teknik har hög kompetens, arbetar strukturerat och är ett välskött företag som passar bra in i Bravida. Dessutom känner vi till varandra från att ha jobbat tillsammans i vissa projekt, säger Magnus Ohlsson, regionchef Bravida, region Södra Norrland.

Sedan 2003 ingår El-teknik i Dedikoncernen där Hans Engvall, en av grundarna till företaget, är majoritetsägare. Övriga ägare i koncernen är Thomas Johansson, Stefan Lundin och Daniel Norling. Hans Engvall berättar:

– Efter 37 år är det dags att lämna företaget vidare. Jag är övertygad om att medarbetarna kommer att få goda förrutsättningar till fortsatt utveckling inom Bravida, vilket har varit en av företagets viktigaste framgångsfaktorer genom åren. Företaget blir en egen avdelning i Bravida och Thomas Johansson blir avdelningchef.

Bravida tillträder som ägare den 3 juni 2019 och integrationen kommer att påbörjas omgående.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Ohlsson, regionchef Bravida, region Södra Norrland. Tfn: 026 64 75 22
Hans Engvall, VD El-teknik. Tfn: 070 675 68 01