Bravida förvärvar vvs-företag i centrala Finland

Bravida Finland Oy utvecklar sitt erbjudande genom att förvärva Jyväskylän LVI-Palvelu Oy, ett vvs-företag i centrala Finland. Företaget har 10 medarbetare och omsätter ungefär 19 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Jyväskylän LVI-Palvelu Oy är specialister på service och installation av tjänster inom värme, sanitet och ventilation och deras kompetens inom service kommer att stärka Bravidas nuvarande erbjudande inom dessa områden.

– Bravida har en tydlig tillväxtstrategi och det här förvärvet stärker vår position i centrala Finland och utvecklar vårt serviceerbjudande. Jyväskylän LVI-Palvelu Oy är ett välskött vvs-företag med kompetenta och målinriktade ledare och medarbetare. Genom förvärvet skapar vi en bra plattform för att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans, säger Marko Holopainen, divisionschef Bravida Finland.

Nuvarande ägaren av Jyväskylän LVI-Palvelu Oy, Arto Kokkonen, kommer att fortsätta som avdelningschef för serviceavdelningen i centrala Finland. Han säger:

– Det här upplägget skapar väldigt bra förutsättningar för att fortsätta växa och utveckla kunderbjudandet ytterligare. Vi kommer kunna erbjuda våra kunder större variation av tjänster.

Bravida tar över som ägare av Jyväskylän LVI-Palvelu den 31 maj 2019.

Förvärvet av Jyväskylän LVI-Palvelu Oy blir det sjätte förvärvet Bravida genomför i Finland sedan etableringen 2015.

För mer information, vänligen kontakta:
Marko Holopainen, divisionschef Bravida Finland. Tfn: +358 400 458 158