Bravida levererar komplett larm- och passagelösning till Mälardalens högskola

Pressmeddelande

Mälardalens högskola har idag 15 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och högskolan har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Högskolan är etablerad på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Bravida har fått i uppdrag att leverera installation och driftsättning av det egenutvecklade säkerhetssystemet Integra till ett ordervärde om cirka 10 miljoner kronor.

– Mälardalens högskola har stora flöden av studenter, forskare och personal. Det ställer krav på såväl säkerhetslösningarna som leverantören. Vi har lång erfarenhet av leveranser till just universitet och högskolor, och är mycket stolta och glada över det nya uppdraget, säger Sven Klockare, divisionschef division Riks Bravida.  

Leveransen omfattar säkerhetssystemet Integra med larm- och passagelösning, kortläsare, jour, felavhjälpande åtgärder och utökningar/ombyggnader.

För mer information, vänligen kontakta:
Sven Klockare, divisionschef division Riks, Bravida. Tfn: 08-695 20 48
Per Eric Årehed, Key Account Manager, Bravida Fire & Security. Tfn: 072-557 39 57