Bravida och Sveriges Lantbruksuniversitet ingår nytt långsiktigt samarbete inom service

Bravida Fire & Security och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har tecknat ett nytt avtal avseende service och underhåll av det integrerade säkerhetssystemet Bravida Integra. Avtalet innefattar installation, hårdvara, licenser och service och löper över tio år. 

Pressmeddelande

SLU utvecklar kunskapen om hur vi i samhället kan använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten på ett hållbart sätt. De bedriver utbildning, forskning och miljöanalys på ett trettiotal orter runt om i Sverige och det nya serviceavtalet gäller alla orter.

– Vi har en lång relation till Bravida och är mycket nöjda med att vi genom vårt nya avtal kan fortsätta samarbeta. Vi tycker att Integra fungerar bra för vår organisation och nu kan vi gemensamt fortsätta utveckla SLU:s hantering av integrerade system, säger Johan Sjöblom, Säkerhetschef vid SLU.

Bravida Fire & Security har levererat säkerhetssytem till SLU sedan 2006 och långsiktigheten i samarbetet skapar fördelar för båda parter.

– Det är väldigt roligt att vi nu får förtroendet att fortsätta leverera säkerhetslösningar till SLU på lång sikt. Det skapar förutsättningar för att ytterligare utveckla både samarbetet och systemlösningarna, säger Sven Klockare, divisionschef division Riks Bravida.

Avtalet gäller från december 2018 och löper över tio år. Det uppskattade ordervärdet för underhåll och service under avtalsperioden är cirka 10 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida. Tfn: 08-695 20 00
Sven Klockare, divisionschef division Riks, Bravida. Tfn: 08-695 20 48
Per Eric Årehed, Key Account Manager, Bravida Fire & Security. Tfn: 072-557 39 57