Bravida skriver ytterligare kontrakt avseende Förbifart Stockholm

Trafikverket och Bravida har tecknat ett andra kontrakt gällande Förbifart Stockholm, ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Kontraktet avser VA och fast brandsläckning och har ett ordervärde på cirka 1,15 miljarder kronor.

Pressmeddelande

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Det kommer att knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta Stockholms centrala trafiksystem.

Bravida har nu skrivit kontrakt för entreprenaden FSE905, som tilldelades Bravida den 28 augusti 2018. Kontraktet innebär utförande av alla installationer för VA och fast brandsläckning. Kontraktet registreras i orderingången under första kvartalet 2019 och har ett ordervärde på cirka 1,15 miljarder kronor.

Sedan tidigare har Bravida även kontraktet gällande entreprenaden för elförsörjning, belysning och VVS (FSE902). Det sammanlagda ordervärdet för kontrakten uppgår till drygt 2,7 miljarder kronor.

– Det är tack vare vår storlek, kompetens och erfarenhet som vi kan addera den här typen av stora projekt till vår orderstock. Kontrakten för Förbifart Stockholm bidrar till en stabil framtid för Bravida, spännande arbetsuppgifter för våra medarbetare och ger Bravida möjlighet att rekrytera nya medarbetare, säger Bravidas vd och koncernchef Mattias Johansson.

Bravidas del i projektet inleds under första halvåret 2019 med en tre år lång design- och projekteringsfas, följd av två års produktion. Därefter följer provning och driftsättning av de tekniska systemen innan tunneln öppnar för trafik 2026. Efter öppning svarar Bravida för drift och underhåll i ytterligare två år.

Mika Sundholm, projektchef Bravida, berättar:

– Vi är stolta och ödmjuka inför förtroendet att få vara med och utföra två av de största entreprenaderna på Förbifart Stockholm. Bravida har tidigare erfarenheter från liknande infrastrukturprojekt där Trafikverket varit beställare, vilket vi kan dra stor nytta av i båda entreprenaderna.

Trafikverket är första statliga myndighet att på uppdrag av regeringen införa sysselsättningsskapande åtgärder i sina upphandlingar. Bravidas avtal innefattar därför att samarbeta med arbetsförmedlingen för att skapa ett 50-tal nya arbetstillfällen. Bravida kommer totalt att involvera ett 60-tal tjänstemän och som mest drygt 500 yrkesarbetare i Förbifart Stockholm.


För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida. Tfn: 08-695 20 00
Mika Sundholm, projektchef, Bravida. Tfn: 08-695 20 48