Bravida stärker erbjudandet inom säkerhetsteknik – förvärvar SanTek Kameraövervakning AB

Bravida har ingått avtal avseende förvärv av SanTek Kameraövervakning AB:s verksamhet. Genom förvärvet får Bravida en starkare position inom kameraövervakning. Verksamheten har 20 anställda och en omsättning om cirka 30 miljoner kronor.

Pressmeddelande

SanTek Kameraövervakning AB är en av Sveriges ledande slutkundsleverantörer av kameraövervakning. Sedan 1997 har företaget specialiserat sig på kameraövervakning med lösningar från etablerade videoplattformar. Kunderna finns främst inom detaljhandel och logistik.

– Bravida har som övergripande strategiskt mål att bli den ledande servicepartnern i Norden, och det gäller även inom säkerhetsteknik. Förvärvet är ett bra komplement till vårt befintliga säkerhetserbjudande och breddar Bravidas erbjudande inom kameraövervakning, både till nya och befintliga kunder, säger Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef Säkerhet, Bravida Division Riks.

Även Marcus Sandahl, idag VD för SanTek Kameraövervakning AB, är nöjd med avtalet.  

– Vi ser fram emot att få vara en del av Bravida. Med Bravida som ägare finns en långsiktighet och trygghet både för våra kunder och personal, vilket har varit kärnfrågan för mig med detta förvärv. Dessutom tror jag att vi med vår kunskap kommer att kunna bidra till att utveckla Bravidas affärer inom kameraövervakning.

Bravida tillträder som ägare till SanTek Kameraövervakning AB:s verksamhet under maj 2019. SanTeks verksamhet blir då en del av Bravida division Riks, affärsområde Säkerhet.

För mer information, vänligen kontakta:
Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef Säkerhet, Tfn: 08-695 20 00
Sven Klockare, divisionschef Bravida division Riks. Tfn: 08-695 20 10
Marcus Sandahl, vd SanTek Kameraövervakning AB. Tfn: 010-130 65 04