Bravida stärker sin position i östra Danmark

Bravida Danmark A/S förvärvar det Själlandsbaserade elinstallationsföretaget H. Helbo Hansen, en av de ledande elinstallatörerna i östra Danmark. H. Helbo Hansen har 75 anställda och hade 2018 en omsättning på cirka 80 MDKK.

Pressmeddelande

H. Helbo Hansen grundades i Taastrup 1918 och är en ledande aktör inom elinstallation och elservice i östra Danmark. Företaget har huvudkontor i Hedehusene och verksamhet i Köpenhamn med omnejd, samt i flera orter på Själland.

– Med förvärvet av H. Helbo Hansen kommer Bravida att stärka sin position på den attraktiva Själlandsmarknaden. Jag är glad att vi nu har avtalet på plats. H. Helbo Hansen är en väletablerad verksamhet med stark kompetens inom el, som kommer att passa bra inom Bravida, säger Carsten Bo Knudsen, regionchef i Bravida Danmarks Region Öst.

Företaget, som har varit verksamt i över hundra år, har nått sin nuvarande storlek genom organisk tillväxt och förvärv. Helge Beyerholm Pedersen, verkställande direktör, H. Helbo Hansen, är nöjd över avtalet:

– Nu är det dags för oss att låta nya ägare ta företaget framåt. Jag är övertygad om att våra anställda är i säkra händer hos Bravida. Jag tror även de många årens arbete för att säkerställa god kvalitet kommer att fortsätta.

Bravida Danmark tillträder som ägare av H. Helbo Hansen den 29 mars 2019. Samtliga anställda fortsätter i sina nuvarande roller med Roland Smits som ansvarig avdelingschef. Företaget integreras i Bravida senare under 2019. Det innebär att bolaget inledningsvis fortsätter på oförändrade villkor under nuvarande namn.

För mer information, vänligen kontakta:
Carsten Bo Knudsen, regionchef, Bravida Danmark Region Öst. Tfn: +45 2525 3975
Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00